Vanliga frågor och svar om Littmann stetoskop


Allmänna frågor om stetoskop

 • Jag hör inget i mitt stetoskop. Är det något fel på det?
  Om den akustiska prestandan verkar dålig eller inte fungerar alls, kan du gå till sidan Optimera prestanda för tips om hur du kan få ut optimal prestanda ur ditt stetoskop.
 • Nej. Littmann stetoskop har nästa generations slangar som inte innehåller naturgummilatex eller mjukgörande ftalater.
 • Nej. Alla våra stetoskop innehåller metall.
 • Det flytande membranet är en uppfinning från 3M som ger dig möjlighet att höra både lågfrekventa och högfrekventa ljud utan att du måste lyfta bröststycket från patienten, vända på det och placera om det.

  Genom att variera hur hårt du trycker mot patienten, justeras det flytande membranet till att ta emot antingen låga eller höga frekvenser. När du trycker det flytande membranet lätt mot en patient, överförs lågfrekventa ljud. När du trycker det flytande membranet hårdare mot en patient, överförs främst högre frekvenser.

  Detta sparar tid och ger dig möjlighet att lägga fokus på patienten istället för att försöka avgöra om du ska lyssna med klockan eller membranet på bröststycket.

 • Även om 3M inte tillhandahåller ingravering kan många återförsäljare av Littmann stetoskop gravera ditt stetoskop. Fråga din återförsäljare direkt.
 • Du kan hitta prisinformation hos alla återförsäljare av Littmann stetoskop. Priser kan variera hos olika återförsäljare. Se Här köper du för att hitta en återförsäljare nära dig.

Rengöring och skötsel


Produktinformation


Elektroniska stetoskop

 • Vilka fördelar har elektroniska stetoskop?
  Många hjärt- och lungljud som av olika anledningar är svåra att höra, kan missas även med normal hörsel. Förstärkning kan tillsammans med reduktion av störande ljud, hjälpa dig att höra de ljud du behöver höra.
 • 3M™ Littmann® elektroniskt stetoskop modell 3100 och modell 3200 kan aktivt avhjälpa i genomsnitt 85 % av omgivningsljudet som kan störa auskultationen, utan att eliminera viktiga kroppsljud. Det är mycket mindre risk att missa de ljud du behöver höra i bullriga arbetsmiljöer, 13 % bättre än tidigare modeller.
 • Littmann stetoskop modell 3100 och modell 3200 har konstruerats för att kunna använda tre batterityper, för att bättre passa dina behov. Använd ett AA-alkaliskt, litium eller NiMH-batteri för att driva ditt elektroniska stetoskop. Som standard används alkaliska batterier. Därför måste du ändra batterityp i det elektroniska stetoskopets inställningar om du tänker använda ett litium- eller NiMH-batteri, för att få en korrekt indikering av batteritid på displayen. Litiumbatteriet är ett icke-uppladdningsbart batteri som rekommenderas för användning i låga temperaturer och som i allmänhet har längre drifttid än ett alkaliskt batteri. NiMH-batteriet är uppladdningsbart (kräver extern batteriladdare).
 • Nej. De elektroniska stetoskopen fungerar inte utan batteri.
 • För det första är det mycket viktigt att du bär stetoskopet korrekt. Alla Littmann stetoskop har vinklade headsets som är konstruerade för att passa in i dina öron. Detta är det rätta sättet: Håll stetoskopet med öronbyglarna lodrätt. När du placerar öronoliverna i öronen måste du se till att de vinklade öronbyglarna pekar framåt, mot näsan.

  När stetoskopet sitter korrekt kan du justera förstärkningen av ljudet genom att trycka på knapparna + och - på knappsatsen. Se till att mitten av bröststycket har god kontakt med patienten, det är där ljudsensorn är placerad. Om du fortfarande inte kan höra något kan du kontakta 3M:s tekniska support på 08-922250 eller använda formuläret Kontakta oss

 • Om du använder 3M™ Littmann® elektroniskt stetoskop modell 3100 eller modell 3200, finns det olika tekniker som kan förbättra dina auskultationer avsevärt.

  Ljudsensorn som samlar upp allt ljud är relativt liten och placerad i mitten av bröststycket (du kan dra bort membranet och leta upp fördjupningen under det vita klistermärket om du vill undersöka). Området kring ljudsensorn bidrar inte till ljudinsamlingen. Därför är det viktigt att framförallt hålla god kontakt mellan patienten och mitten av bröststycket.

  Lätt kontakt räcker med Littmann elektroniska stetoskop. Detta gäller både för hantering av stetoskopet och kontakten med patienten. För högt tryck mot patienten kan leda till konstiga ljud.

  Kontakten med patienten måste vara stabil för att garantera optimal ljudkvalitet. Friktionsljud kan uppstå om bröststycket flyttas. Bästa praxis är att börja auskultationen med en lägre förstärkningsnivå. Om du sedan inte riktigt hör kan du öka förstärkningen. Om du använder förstärkningen när den behövs minskar du mängden distraherande ljud vid undersökningar.

  Slutligen är det viktigt att känna till skillnaderna vad gäller användning av icke-elektroniska stetoskop och Littmann elektroniska stetoskop. För bästa ljudkvalitet och auskultationsupplevelse ska du hålla ditt Littmann elektroniska stetoskop lätt, trycka det lätt mot patienten med stadig hand och fokus på att hålla kontakten med mitten av bröststycket.

 • Batteriet i ett Littmann stetoskop modell 3100 eller 3200 håller för cirka 60 timmars kontinuerlig användning. (Beroende på hur mycket du använder Bluetooth® kan batteritiden hos modell 3200 vara kortare.) En varningssignal ljuder när batteriet har två timmars kontinuerlig användning kvar. Om du ser Littmann®-logotypen är du i standbyläge för att spara batteri. Tryck till membranet eller tryck på en knapp för att växla till aktivt läge. När du vill stänga av stetoskopet gör du antingen ingenting (stetoskopet stänger av sig självt efter en tid som anges i POWER-inställningen) eller tryck på power-knappen i två sekunder (detta är att föredra).

  Det finns flera sätt att maximera batteritiden:

  1. Du får längre batteritid om du använder displayens belysning mindre. Välj Menu > BACKLITE och sedan antingen DISABLE (stäng av) eller ON DMND (på begäran). DISABLE stänger av belysningen helt. ON DMND tänder belysningen när du trycker på power-knappen. Om du vill att belysningen alltid ska vara tänd väljer du Menu > BACKLITE > ALWAYS. Detta aktiverar belysningen på halv styrka för att du ska se bättre men ändå inte förbruka för mycket ström.

  2. För bättre batteritid kan du ha funktionen Auto On/Auto Off aktiverad (den är aktiverad som standard). Funktionen kan anpassas med olika tidsinställningar innan stetoskopet går över till standbyläge. Välj Menu > POWER > LOW för optimal batteritid. Detta ställer in stetoskopet på att gå till standbyläge efter tio sekunders inaktivitet.

  Ljudkvaliteten är alltid lika hög, även när batteriet håller på att ta slut. Det elektroniska stetoskopet fungerar inte utan batteri.

 • Bluetooth® är en trådlös teknik för kommunikationer över korta avstånd avsedd att ersätta kablar till portabla och/eller fasta enheter, med hög inbyggd säkerhet. De viktigaste funktionerna i Bluetooth-tekniken är robusthet, låg effekt och låga kostnader. Bluetooth-specifikationen definierar en gemensam struktur för att ansluta och kommunicera mellan en stor mängd olika enheter.
 • Nej. En USB-adapter för Bluetooth® ingår när du köper ett Littmann modell 3200 stetoskop. Anslut bara adaptern till en USB-port på din PC för att kunna använda Bluetooth på denna. För optimal prestanda rekommenderar vi att du använder Bluetooth-adaptern som medföljer Littmann modell 3200 stetoskopet.
 • Littmann modell 3200 stetoskopet använder sig av en Klass 2 Bluetooth-länk med maximal räckvidd på 10 meter. Räckvidden minskar med föremål (väggar, möbler, människor o.s.v.) mellan Littmann modell 3200 stetoskopet och PC:n. För bättre Bluetooth-kommunikation kan du minska avståndet och/eller se till att det är fri sikt mellan Littmann modell 3200 stetoskopet och den externa enheten.
 • Hur optimerar jag Bluetooth®-prestandan?

  För bästa trådlösa prestanda är det viktigt att stetoskopets bröststycke och den trådlösa adaptern befinner sig nära varandra och att det inte finns några föremål mellan dem. Väggar, möbler och människor dämpar den trådlösa signalen.

  Placeringen av stetoskopet och den trådlösa adaptern är mycket viktig för att få bra trådlös prestanda. I vissa fall kan en USB-förlängningskabel som höjer upp adaptern och/eller ändrar läge på denna leda till markant bättre prestanda. 3M rekommenderar att du använder USB-förlängningskabel från StarTech eller motsvarande. Dessa hittar du online hos många olika återförsäljare eller i din lokala elektronikbutik.

  Under inspelningen kan det vara bra om PC:n är placerad bredvid patienten (snarare än bakom patienten) så att patientens kropp inte blockerar signalerna. Håll bröststycket stadigt med fingertopparna (snarare än med en kupad hand) för att den trådlösa antennen ska kunna fungera optimalt. Minimera avståndet mellan stetoskopet och PC:n. I typiska förhållanden ska ett avstånd på ca 3 meter inte vara något problem.

  Även användningsmiljön påverkar anslutningen. Sladdlösa telefoner, mobiltelefonstillbehör, mikrovågsugnar och Wifi-utrustade datorer kan påverka anslutningen negativt. Detta är något du kan tänka på om anslutningen inte håller den prestanda du behöver.

 • 3M och många andra organisationer har genomfört vetenskapliga studier som visar att Bluetooth inte stör andra trådlösa enheter/tekniker. Dessutom stödjer Continua (SIG-grupp för telemedicin) starkt Bluetooth och en ny Bluetooth-profil för hälsoenheter (protokoll för enkel ihopkoppling av medicin-appar) har precis utformats och de första produkterna som stödjer denna finns tillgängliga i handeln. Dessutom har enheter med liknande teknik som vår godkänts i andra kritiska vårdmiljöer, inklusive operationssalar och intensivvårdsavdelningar.
 • Nej. Littmann modell 3200 elektroniskt stetoskop är inte kompatibelt med någon hörapparat med Bluetooth.
 • Som standard spelas ljudet upp direkt i Littmann modell 3200 stetoskopet via Bluetooth. Vi rekommenderar att du lyssnar på tidigare inspelade ljud via ditt Littmann modell 3200 stetoskop eftersom ljudet då blir identiskt med vad du hörde när du spelade in. Om anslutningsikonen är grön (i StethAssist™ eller Cardioscan®), kan du testa att öka ljudvolymen genom att trycka på ”+”-knappen på stetoskopet.

  Om kryssrutan ”play to PC” är ifylld spelas ljudet upp på PC:ns högtalare och inte via stetoskopet. Datorhögtalare (särskilt inbyggda högtalare i bärbara datorer) kan ha problem med att spela upp de lågfrekventa ljuden från en auskultation, vilket kan ge intrycket av att inga ljud spelas upp. Om ”play to PC” är markerat fungerar hörlurar oftast bra. Du kan höra inspelningen via datorhögtalarna men lågfrekventa ljud blir ofta förvrängda. Det bästa sättet att spela upp inspelade ljud för en publik är att använda ett högtalarsystem med mellanregisterhögtalare och en bashögtalare.

 • Innan du kan överföra data mellan två Bluetooth®-enheter måste dessa parkopplas. Parkoppling är en identifierings- och autentiseringsprocess som möjliggör kommunikation mellan ditt Bluetooth-utrustade Littmann modell 3200 stetoskop och andra Bluetooth-utrustade enheter, samt etablerar en betrodd länk mellan dessa. StethAssist kommer ihåg betrodda parkopplingar med upp till åtta olika Bluetooth-enheter men kommunicerar endast med en parkopplad enhet i taget. Du kan inte heller parkoppla två Littmann modell 3200 stetoskop med varandra.

  När parkopplingen är klar kan ditt Littmann modell 3200 stetoskop ansluta till PC:n som kör StethAssist. Välj alternativet CONNECT genom att trycka och släppa (M)-knappen. Displayen visar att en Bluetooth-länk har upprättats. Stetoskopet växlar automatiskt till driftläge.

 • Ljudfilerna överförs via Bluetooth®. Bluetooth är en säker metod för filöverföringar. Filer överförs i krypterad form och kan endast läsas av datorn som är ansluten till ditt Littmann modell 3200 elektroniska stetoskop.
 • Littmann rekommenderar att stetoskopet rengörs mellan patienter med 70-procentig isopropylalkohol i lösningsform eller duk. Sänk inte ned stetoskopet i vätska och utsätt det inte för någon steriliseringsprocess. Mer information om rengöring av både mekaniska och elektroniska stetoskop hittar du på sidan Rengöring och skötsel.
 • Gå till www.littmann.com/stethassist för att hämta och installera den senaste versionen av programvaran StethAssist, som nu även är Mac-kompatibel.
 • StethAssist™ är en programvara som används tillsammans med 3M™ Littmann® elektroniskt stetoskop modell 3200 för inspelning och uppspelning av hjärtljud och andra akustiska signaler från kroppen. StethAssist fungerar med Littmann stetoskop modell 3200 och kan köras på en PC som når upp till systemkraven.
 • 3M™ Littmann® elektroniskt stetoskop modell 3100 och modell 3200 har utsatts för tester med stänk, fall, rengöring, knapptryckningar och andra tuffa tester som ser till att de klarar av även de hårdaste miljöer. Den solida konstruktionen i gjuten metall med tålig kromlegering på bröststycket klarar av åratal av användning och slitage. Littmann modell 3100 och modell 3200 stetoskop har kontrollerats för användning vid temperaturer mellan -30 °C och 40 °C (-22 °F till 104 °F) med en relativ luftfuktighet mellan 15 och 93 %.