Optimera prestanda


 • Sköterska som sätter i öronoliverna på sitt 3M Littmann Classic III stetoskop i öronen.

  Fem tips för att använda ditt 3M™ Littmann® stetoskop korrekt.

  Littmann stetoskop är kända för förstklassigt ljud och komfort. Men det finns några enkla saker du kan göra för att hålla uppe prestanda och komfort hos ditt nya stetoskop.


 • Glansiga aluminiumöronbyglar från ett 3M Littmann stetoskop som korsar varandra symmetriskt, med svarta öronoliver.

  1. Justera headsetet

  Innan du sätter i öronoliverna i öronen måste du se till att de pekar framåt, bort från dig. (Fig A) Detta ser till att öronbyglarna passar in i dina öron för bästa möjliga komfort och ljudöverföring. Håll headsetet framför dig med en öronbygel i varje hand, öppna headsetet och placera öronoliverna i öronen. (Fig B)

  Om de inte sitter bekvämt eller om den akustiska prestandan inte är god nog kan du justera headsetets tryck. Alla Littmann stetoskop är utrustade med justerbara headset. Tryck försiktigt ihop öronbyglarna för att öka trycket och dra isär dem för att minska det.

  Om du använder headsetet fel (exempelvis med öronoliverna pekande bakåt, som i Fig C) kan detta leda till en sämre akustisk tätning och i vissa fall totalt ljudbortfall.

 • Läkare som sätter på sig ett Littmann stetoskop på rätt sätt med öronoliverna framåt.

  A. Korrekt införande

 • Läkare som bär sitt Littmann stetoskop på rätt sätt med öronoliverna framåt.

  B. Korrekt placering

 • Läkare som sätter på sig ett Littmann stetoskop på fel sätt med öronoliverna bakåt.

  C. Felaktig placering


 • Mjuktätande öronoliver på ett 3M Littmann stetoskop vid en ikon för längdmått.

  2. Använd rätt storlek på öronoliverna

  För optimal akustisk prestanda är det viktigt att du använder rätt storlek på öronoliverna. Detta är särskilt viktigt när du använder mjuktätande öronoliver. Alla öronoliver till Littmann stetoskop finns tillgängliga i små och stora storlekar.


 • Bröststycke till ett 3M Littmann Classic III stetoskop med en turkos pil som visar hur bröststycket vrids.

  3. Vrid till rätt sida

  När du använder ett dubbelsidigt Littmann stetoskop måste du öppna (eller indexera) den sida du vill använda, klockan eller membranet, genom att vrida bröststycket. Om membranet är öppet är klockan stängd så inget ljud kommer in via denna, och tvärtom.


 • Turkos ring som märker ut det flytande membranet som sluter klockan hos ett 3M Littmann Cardiology III stetoskop.

  4. Ta bort möjliga hinder

  Om du ofta lägger stetoskopet i fickan eller inte rengör det ofta, kan damm och smuts samlas och störa ljudöverföringen. Se till att rengöra och sköta stetoskopet regelbundet för att förebygga smutsansamlingar. Om du använder ett 3M™ Littmann® Cardiology III™ eller Classic III™ stetoskop kan du hålla den öppna klockan fri från skräp genom att täcka den med det avtagbara membranet.


 • Fingrar tar bort det flytande membranet från klockan hos ett 3M Littmann Classic III stetoskop.

  5. Kontrollera tätningen

  Stetoskop behöver skapa en lufttät tätning för att kunna överföra ljud från patientens kropp till vårdgivarens öron. Lösa delar i bröststycket, lösa eller spruckna slangar eller felaktigt använda öronoliver kan förhindra att en lufttät tätning upprättas.