Använda flytande teknologi


 • Det översta diagrammet visar ett lätt tryck på ett flytande membran, för att fånga upp lågfrekventa ljud. Det nedre visar ett högre tryck för mer högfrekventa ljud.

  Växla enkelt mellan att lyssna på höga eller låga frekvenser.

  Flytande membranteknologi är en uppfinning av 3M som gör det enklare och mer effektivt att auskultera en patient. Tekniken gör det möjligt att höra olika typer av ljud bara genom att variera trycket du lägger på bröststycket hos ditt 3M™ Littmann® stetoskop.

  Nästan alla Littmann stetoskop är utrustade med minst ett flytande membran. (Undantag: elektroniska, pediatriska och spädbarnsmodeller.) Den flytande membranteknologin eliminerar i princip helt behovet av att vända och placera om bröststycket för att höra olika ljud.

  Medan andra stetoskopmärken kräver att du skruvar loss och byter membran och klockor, har Littmann stetoskop satsat på att vara så enkla som möjligt att använda.

  När du vill höra lågfrekventa ljud lägger du bröststycket lätt mot patienten. I detta läge hålls membranet uppe så att det kan resonera lågfrekventa ljud.

  När du vill höra högfrekventa ljud trycker du hårdare på bröststycket. När bröststycket trycks ner begränsas rörligheten hos membranet. Detta blockerar (eller dämpar) lågfrekventa ljud och ger dig möjlighet att höra mer högfrekventa ljud.